följ och dela oss

Alldeles för många har drabbats av biverkningar efter sprutorna mot covid-19

Vi behöver tala om det.

Och de som drabbats behöver få hjälp.

Vi kräver att ansvariga agerar och tar sitt ansvar

Vi samlar vittnesmål

Vi ger drabbade en röst

Siffror från Läkemedelsverket

(tom vecka 19, 2023)

0 💀
Antal anmälda dödsfall efter sprutan
0 🚑
Inkomna rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar
0 📋
Antal inkomna rapporter om misstänkta biverkningar

Läs mer om biverkningsrapporterna här på MoDs hemsida.

Drabbade som talar om det

Berättelser om biverkningar

Inskickade rapporter om misstänkta biverkningar

Personliga rapporter